Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Αγώνας mini-z F1 @ rcXtreme - Video


Στον τελευταίο αγώνα του Hellenic Mini-z Cup εκτός από την κάμερα της πίστας, ορισμένα όμορφα πλάνα "τράβηξε" και ο νέος στο χώρο των Mini-z, Γιάννης Κοντός.
 

Παρατηρήστε τις F1 να μπάινουν στην κατηφορική στοφή με πλάι, τους ξετουμπαριστες να είναι συνεχώς σε ενγρήγορση και τις όμορφες μάχες σε απόσταση μερικών εκατοστών.