Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Videos και γυρολόγια 7ου H.M.C. Part A


Μπορεί η γραμματεία του rcXtreme να μην δύναται να εκτυπώνει τα αναλυτικά γυρολόγια όμως για όλα υπάρχει τρόπος. Δείτε τον παρακάτω, καθώς και μερικά action videos που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια των τελικών.


 Πατήστε πάνω στις εικόνες για καλύτερη ευκρίνεια.

STOCK CAR CLASS

QUALIFICATION 1


QUALIFICATION 2


FINALSTOCK CAR EXPERT CLASS

QUALIFICATION 1


 QUALIFICATION 2


 FINAL


 VIDEOS